Instalace Raspberry PI

Na  http://www.everydaylinuxuser.com vyšel pěkný článek o instalaci Raspberry. Další informace jsou přímo na domovské stránce projektu.

[toc heading_levels="2,3,4,5"]

Základní instalace Raspberry

Nejprve je nutné připravit SD kartu pomocí programu SDFormatter (zapnutá volba format size adjustment ON).
Poté pomocí programu Win32DiskImager se na kartu nahraje image raspbianu

Při prvním spuštění se nastavi potřebné věci (rozšíření obrazu na celou kartu, timezone a SSH) – dá se znovu spustit příkazem

sudo raspi-config

Poté se provede základní upgrade

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Nastavíme časové pásmo (není potřeba, pokud se nastavila timezone při prvním zapnutí)

  
sudo dpkg-reconfigure tzdata

Nakonec nastavím statickou IP adresu,

  
cd /etc/network/
sudo nano interfaces

přičemž obsah souboru interfaces je následující

iface eth0 inet static
address 192.168.160.3
netmask 255.255.255.0
network 192.168.160.0
gateway 192.168.160.1
broadcast 192.168.160.255

Nakonec raspberry restartujeme

  
sudo reboot

Instalace MC, dev knihoven pythonu, GITu a USB knihoven

sudo apt-get install mc
sudo apt-get install gnuplot
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install git
cd ~
ls
mkdir dls
cd dls
wget http://pypi.python.org/packages/source/C/Cython/Cython-0.16.tar.gz
wget http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/libusb-1.0.9/libusb-1.0.9.tar.bz2
git clone https://github.com/gbishop/cython-hidapi.git
tar xvzf Cython-0.16.tar.gz
tar xvjf libusb-1.0.9.tar.bz2
cd Cython-0.16/
sudo python setup.py install
cd ..
cd libusb-1.0.9/
./configure
make
sudo make install
cd ../cython-hidapi/

V souboru setup.py musíme provést memší úpravu:

   
nano setup.py

Řádky

os.environ['CFLAGS'] = "-I/usr/include/libusb-1.0"
os.environ['LDFLAGS'] = "-L/usr/lib/‘i386-linux-gnu -lusb-1.0 -ludev -lrt"

změníme na

  	
os.environ['CFLAGS'] = "-I/usr/local/include/libusb-1.0"
os.environ['LDFLAGS'] = "-L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -lusb-1.0 -ludev -lrt"

a poté nasinstalujeme hidapi

  
sudo cp /lib/arm-linux-gnueabihf/libudev.so.0 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libudev.so
sudo python setup.py install

Instalace Samby

sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old
sudo nano /etc/samba/smb.conf

Zde povolíme volbu,

povolit security=user

nastavíme sdílení

sudo useradd tomasn -m -G users
passwd tomasn
sudo smbpasswd -a tomasn	
sudo mkdir /pocasi
sudo
sudo chown -R root:users /pocasi
sudo chmod -R ug=rwx,o=rx /pocasi

A sambu restartujeme

  
sudo /etc/init.d/samba restart

Instalace mailového klienta

 instalace mail klienta.

Instalace PIP

PIP slouží k zjednodušení instalace python programů, mimo jiné i pywws

sudo apt-get install python-setuptools
wget https://raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py
sudo python get-pip.py

Finální instalace PYWWS

Nejprve nainstalujeme balíček pywwws

sudo pip install pywws

Připojíme stanici a otestujeme jeho funkčnost:

sudo python -m pywws.TestWeatherStation

Pokud vše funguje, spustíme poprvé logger:

sudo python -m pywws.LogData -vvv /pocasi

Ten vytvoří soubor weather.ini, kde je potřeba nastavit typ stanice a konec dne

ws type = 1080 
day end hour = 24

Znovu spustíme logger

sudo python -m pywws.LogData -vvv /pocasi

A poté script na suamarizaci dat

sudo python -m pywws.Reprocess /pocasi

Do souboru weather.ini přidáme potřebné volby, a nastavíme spouštení pywws při startu systému ( soubor /etc/rc.local):

# start pywws
pidfile=/var/run/pywws.pid
datadir=/home/shares/public/pocasi/data
logfile=$datadir/live_logger.log
echo "$(date): PYWWS is starting.." >> $logfile
python /usr/local/bin/pywws-livelog.py -v -l $logfile $datadir &
echo $! >$pidfile

Pro případ výpadku pywws mám v cronu root tento příkaz

	*/20 * * * * /usr/bin/pocasi.sh

Příčemž obsah souboru pocasi.sh je následující:

# !/bin/sh
datadir=/pocasi
logfile=$datadir/live_logger.log
pidfile=/var/run/pywws.pid

# exit if process is running
[ -f $pidfile ] && kill -0 `cat $pidfile` && echo "running..." && exit


# email last few lines of the logfile to see why it died

# restart process
echo "$(date):PYWWS is restarting..." >> $logfile
/usr/bin/python /usr/local/bin/pywws-livelog.py -vvv -l $logfile $datadir &

echo $! >$pidfile

exit 0

Do crontabu root přidám ještě automaticky restart PI každý den o půlnoci

0 0 * * * shutdown -r now