Raspbian jako AP

Nainstalovat  základní systém. Poté  spustit rPi, příhlásit se jako uživatel pi (def heslo raspberry) a poté heslo změnit.
Pomocí utility raspi-config povolit ssh a nastavit locale

 • sudo raspi-config
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get dist-upgrade

Čerpal jsem z tohoto odkazu  https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/access-point.md

V souboru etc/sysctl.conf je nutné odkomentovat řádek

 • #net.ipv4.ip_forward=1

a znovu

 • načíst soubor sysctl.conf sysctl -p

Nové verze Raspbianu již nepoužívají /etc/network/interfaces!!! Vše se odehrává přes /etc/dhcpcd.conf

 • sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  • interface eth0
  • static ip_address=192.168.160.5
  • #static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
  • static routers=192.168.160.1
  • static domain_name_servers=192.168.160.1 8.8.8.8
  • interface wlan0
  • static ip_address=192.168.10.1/24

nainstalovat potřebný sw

 • sudo apt-get install hostapd dnsmasq

protože konfigurace není hotová, je potřeba nové služby vypnout

 • sudo systemctl stop hostapd
 • sudo systemctl stop dnsmasq
 • sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
 • sudo nano /etc/dnsmasq.conf
  • interface=wlan0
  • domain-needed
  • bogus-priv
  • dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.250,12h

Poté je vhodné pomocí příkazu

 • sudo iwlist wlan0 scanz

kontrolovat volný kanál

Uprvíme soubor hostapd

  • sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
  • interface=wlan0
  • ssid=rpi1
  • #Use the 2.4GHz band
  • hw_mode=g
  • channel=7
  • # Enable 802.11n
  • ieee80211n=1
  • wmm_enabled=0
  • # Accept all MAC addresses
  • macaddr_acl=0
  • # Use WPA authentication
  • auth_algs=1
  • #Require clients to know the network name
  • ignore_broadcast_ssid=0
  • # Use WPA2
  • wpa=2
  • # The network passphrase
  • wpa_passphrase=6602200231
  • # Use a pre-shared key
  • wpa_key_mgmt=WPA-PSK
  • wpa_pairwise=TKIP
  • # Use AES, instead of TKIP
  • rsn_pairwise=CCMP

Dále je potřeba nastavit routrován

  • ísudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
  • sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
  • sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

a uložit nastavení aby se neztratilo po restartu

 • sudo sh -c „iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat“

a do souboru /etc/rc.local přidat před exit 0 řádek

 • iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat

Po restartu by mělo vše fungovat. Příkaz

 • iwconfig

by měl zobrazit něco takového

 • eth0 no wireless extensions. wlan0 IEEE 802.11 Mode:Master Tx-Power=31 dBm Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Power Management:on lo no wireless extensions